Onderhoud

Goed onderhoud voorkomt problemen

Door goed onderhoud aan gebouwen of objecten wordt uw onroerend goed in perfecte conditie gehouden, en wordt er bijgedragen aan optimaal comfort en gebruik. Bovendien is goed onderhoud essentieel voor het behoud van de waarde. Kortom, door gebruik te maken van onze onderhoudsservices weet u zeker dat een gebouw of object, groot of klein, zijn waarde behoudt of zelfs verbetert. 

Het beheer van onroerend goed is vaak afhankelijk van een aantal factoren. Zeker wanneer u het beheer over een langere periode moet voeren: staat uw gebouw in het herontwikkelingsgebied, overweegt u afstoting, of bent u juist in gesprek met een nieuwe huurder? Welke prioriteiten stelt u zelf als het gaat om belevingswaarden, veiligheid, binnenmilieu, kwaliteit?
Hoe u wilt investeren in onderhoud wordt bepaalt door een aantal factoren waarin u zelf keuzes kunt maken.

Loven Services heeft de beschikking over een onderhoudssystematiek die aansluit op de Nen2767. Een systeem dat op een objectieve en eenduidige wijze de conditie van een gebouw vastlegt.

Door middel van opname van een object kunnen een aantal onderhoudsniveaus ingesteld worden variërend van minimaal in stand houden tot maximaal onderhoud en alle varianten ertussen.

Rapportage
De rapportage module geeft u de mogelijkheid met 1 druk op de knop informatie te generen.